Защита на лични данни, права на клиента, условия на договор за покупко-продажбаКомпанията събира и съхранява тези персонални данни на своите клиенти, които са необходими за предоставяне на услуги и изпълнение на точки по договори или споразумения.За да бъде сключен договор с цел покупко-продажба, от клиента се изисква да предостави следните лични данни:

 • име, фамилия;
 • телефони за контакти – мобилен или стационарен.
 • адрес на електронната поща – e-mail;
 • адрес за доставка на съответната стока, закупена от продавача;
 • адрес на актуалното местожителство на купувача.

Персоналната информация, предоставена от клиента, може да се използва за следните цели:

 • идентифициране на страните в рамките на сключени споразумения и договори;
 • предоставяне на специализирани услуги на клиентите;
 • връзка с клиентите относно уведомления, запитвания и предоставяне на информация, свързана с предлаганите услуги от компанията;

Персонална информация на клиента може да бъде предоставена на трети лица в следните случаи:

 • клиентът сам е изразил съгласието си за подобен род действия;
 • предоставянето на персонална информация на трети лица е необходимо, за да може клиентът да се възползва от определен вид услуги;
 • трети лица могат да получат персонална информация за клиент, в случай, че това е свързано с конкретна продажба на стоки или услуги и е съобразено с политиката на компанията, предоставяща тези стоки или услуги;
 • ако клиентът е нарушил условията на използване на продуктите и услугите на компанията, като по този начин сам е нанесъл вреда на трети лица.Във всеки един момент след сключването на договор между продавача и купувача, личните данни, предоставени от купувача, могат да бъдат променени или допълнени.

Компанията се задължава да вземе всички необходими организационни и технически мерки, за да защити поверителността на персоналната информация на клиента. Това се отнася за случаите на неправомерен или случаен достъп до личните данни на клиента, тяхното унищожаване, промяна, копиране или разпространение от трети лица, без да е дадено писмено разрешение за това.

Последвайте ни във Facebook